Strona główna

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 2 października 2023 r. do 15 lutego 2024 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty  „Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dodaj komentarz