Kontakt

Koordynator kursu:
Izabela Włodarczyk
tel./fax. 22 833 38 90/22 833 39 90, wew. 20
e-mail: i.wlodarczyk@spe.edu.pl

Studium Prawa Europejskiego
ul. A. Solariego
02-070 Warszawa
www.spe.edu.pl

Koordynator konkursu:
Aneta Komosa
tel./fax. 22 833 38 90/22 833 39 90
e-mail: sekretariat@swietlica-szkolna.pl

Dodaj komentarz